Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michał Spisaka

spisak baner.jpg75659c6f80183f57e1e0ab5c3f1f886d
Aktualności Portal Wydarzenia Mapa strony Galerie
grafikaborder
Patronat Honorowy (The Honour Patronage of the Competition)
11/09/2012
Anna Zubko
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Honorowy Konkursu

 • prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Rajmund Hanke, Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Śląski
 • JE Biskup Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej
 • Wojciech Kilar, Kompozytor
 • prof. zw. Eugeniusz Knapik, Kompozytor, pianista
 • Andrzej Kosendiak, Dyrektor Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego
 • Marcin Kowalczyk, Redaktor Naczelny Wydawnictwa „EUTERPE”
 • prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Jan Krenz, Kompozytor, dyrygent
 • Jerzy Maksymiuk, Dyrygent, kompozytor
 • prof. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • prof. dr hab. Leon Markiewicz, Muzykolog, autor monografii pt. „Michał Spisak 1914 - 1965
 • prof. Krzysztof Mejer, Kompozytor Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Beata Młynarczyk, Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej
 • prof. Stanisław Moryto, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • prof. Maria Murawska, Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • prof. Bogumił Nowicki, Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuHonour Committee

 • Prof. Wiesław Banyś, Rector of the University of Silesia in Katowice
 • Rajmund Hanke, President of the Polish Association of Choirs and Orchestras, Silesian Branch
 • His Eminence Bishop Grzegorz Kaszak, Ordinary Bishop of Sosnowiec Diocese
 • Wojciech Kilar, Composer
 • Prof. zw. Eugeniusz Knapik, Composer, pianist
 • Andrzej Kosendiak, General Manager of W. Lutosławski Philharmonic in Wrocław
 • Marcin Kowalczyk, Editor-in-chief - Publishing House EUTERPE
 • Prof. Stanisław Krawczyński, Rector of the Academy of Music in Krakow
 • Jan Krenz, Composer, conductor
 • Jerzy Maksymiuk, Conductor, composer
 • Prof. dr hab. Jan Malicki, Director of the Silesian Library in Katowice
 • Prof. dr hab. Leon Markiewicz, musicologist, author of monograph “Michał Spisak 1914 - 1965”
 • Prof. Krzysztof Mejer, Composer Academy of Music in Krakow
 • Beata Młynarczyk, Director of the Częstochowa Philharmonic
 • Prof. Stanisław Moryto, Rector of the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw
 • Prof. Maria Murawska, Rector of the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz
 • Prof. Bogumił Nowicki, Rector of the Ignacy Paderewski Academy of Musician Poznań
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
proby.jpg514762c6c0a6a26564fd7736541c06aa
publicznosc.jpg4a5d732930c19e8c653ccb3101591136
spisak statuetka.jpgc6a2ee19e29ac610cb1a919ce37275cc
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0