Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michał Spisaka

spisak baner.jpge31d89e7828fae8205db340496def857
Aktualności Portal Wydarzenia Mapa strony Galerie
grafikaborder
Jury Konkursu
31/07/2009
Administrator
 
 
 
 Przewodniczący:


dr hab. Wiesław Grochowski - prof. AM

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Urodził się w 1956 roku. Ukończył studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie doc. Adama Przybyły. Laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych (Włocławek 1976 r.), oraz zdobywca wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie Młodych Waltornistów (Pabianice 1979 r.). Po krótkim okresie pracy w Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie, od 1980 roku do chwili obecnej jest waltornistą - solistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako I waltornista wielokrotnie współpracował z Filharmonią Narodową w Warszawie, czy Polską Orkiestrą Kameralną "Sinfonia Varsovia". Jest również członkiem Warszawskiego Kwintetu Dętego "Da Camera". Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1995 roku w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w 1996 roku, w 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2006 roku mianowanie na profesora Akademii Muzycznej. Studenci z klasy prof. Wiesława Grochowskiego zdobyli szereg nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich, m.in. Adam Gołemberski - wyróżnienie (Łódź 1998 r.), Sławomir Trojanowski - III nagroda (Poznań 2003 r.), Waldemar Matera - I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie (2003 r.).

I wiceprzewodniczący


Stanisław Dziewior - prof. AM

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach w klasie trąbki doc. A. Miczki w roku 1983. Podstawowym nurtem jego działalności artystycznej jest praca w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z którą związany jest od 1980 roku pełniąc obecnie funkcję trębacza solisty oraz kierownika grupy trąbek. Jako muzyk tej orkiestry wziął udział w ponad stu tournee koncertowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, występując w wielu renomowanych salach koncertowych i podczas znaczących festiwali muzycznych. Koncertował pod batutą znakomitych dyrygentów, takich jak m.in: L. Bernstein, Ch. Eschenbach, K. Masur, L. Maazel, S. Skrowaczewski. Z NOSPR dokonał licznych nagrań dla wielu krajowych i zagranicznych wytwórni fonograficznych(m.in.Philips, Newport Classic, Camerata Tokio). Nagrał dla potrzeb archiwalnych Polskiego Radia m.in. Koncert na trąbkę i orkiestrę A. Arutuniana, Koncert gotycki na trąbkę i orkiestrę A. Panufnika oraz Koncert na 7 instrumentów dętych F. Martin. Jako solista koncertował m. in. z następującymi orkiestrami: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Sinfonietta Cracovia, Filharmonia Śląska, Filharmonia Częstochowska, Orkiestra Aukso. Bierze udział w licznych festiwalach muzyki kameralnej i organowej wykonując dzieła kompozytorów epoki Baroku. Jest wykładowcą kursów i warsztatów metodycznych. Uczestniczy w pracach jury konkursów i przesłuchań oraz prowadzi działalność konsultacyjną w klasach trąbki szkół muzycznych I i II stopnia. Jest organizatorem i kierownikiem artystycznym odbywającego się w Cieszynie Śląskiego Zlotu Trębaczy.
II wiceprzewodniczący


Jan Górny - prof. AM

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Studia muzyczne ukończył w roku 1978 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie puzonu doc. Romana Siwka - z wyróżnieniem. Od 1976 roku do chwili obecnej jest członkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w tym przez wiele lat na stanowisku pierwszego puzonisty. Również jako członek kwintetu blaszanego (wówczas Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji) dokonał wielu nagrań archiwalnych dla potrzeb Polskiego Radia. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi w kraju, m. in. Filharmonia Narodowa, Sinfonia Varsovia. Wielokrotnie wykonywał również partie trąbki basowej i euphonium w utworach Wagnera, Holsta, R. Straussa, Pendereckiego. Jest laureatem wielu konkursów puzonowych:
- Markneukirchen (Niemcy) - IV miejsce
- Pabianice - I nagroda
- Toulon (Francja) - III nagroda
- Gdańsk - I nagroda
- Praga (Czechy) - I wyróżnienie

Od 1981 roku prowadzi klasę puzonu i tuby w Akademii Muzycznej w Katowicach (obecnie na stanowisku profesora AM).Wielu jego wychowanków osiągnęło sukcesy na konkursach krajowych i międzynarodowych (Roman Cichos, Krzysztof Kott, Michał Mazurkiewicz, Maciej Pietraszko, Zoltan Kiss oraz tubista Jakub Urbańczyk).Wielokrotnie brał udział jako juror: Ogólnopolskiego Festiwalu Puzonowego, Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych, jak również przesłuchań regionalnych i makroregionalnych szkół muzycznych II stopnia.
Członkowie:
prof. Jan Wincenty Hawel

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Kompozytor, dyrygent, pedagog. Od młodości związany jest z Akademią Muzyczną w Katowicach. W niej ukończył studia muzyczne w kilku specjalnościach: kompozycja (w klasie B. Szabelskiego), dyrygentura (u K. Stryji) i pedagogika muzyczna. Na jego kompozytorski dorobek składa się ponad 120 opusów, m.in.: 7 symfonii, 2 oratoria, Magnificat Kantata Msza, utwory symfoniczne, Psalmy nieszporne na niedzielę, liczne utwory instrumentalne, 6 kwartetów smyczkowych, utwory kameralne i solowe oraz pieśni - chóralne i solowe. Wiele z tych dzieł (28) uhonorowanych zostało nagrodami i wyróżnieniami w konkursach kompozytorskich (m.in. G.Fitelberga, A. Malawskiego, F. Nowowiejskiego, K. Szymanowskiego, S. Wiechowicza). Pięciokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, jest też laureatem Nagrody Wojewódzkiej Miasta Katowic i nagrody Karola Miarki. Liczne kompozycje wydane zostały w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, Wydawnictwie Muzycznym Agencji Autorskiej, Polskim Instytucie Muzycznym. Kompozycje były wykonywane m.in. na festiwalach Współczesnej Muzyki Polskiej we Wrocławiu, Katowicach, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Warszawskiej Jesieni, a także za granicą w krajach Europy, Azji i USA. Jan Wincenty Hawel jest profesorem kompozycji i dyrygentury w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w której w latach 1981- 1987 i 1990-1996 piastował urząd rektora. W latach 1987-1990 był kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, w latach 1988-1990 kierownikiem Zespołu Badawczego; temat badań: "Muzyka na Śląsku - aspekty, nurty, działania, ludzie". Jako dyrygent od 1975 roku sprawuje kierownictwo Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 1981 roku jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Śląskiej Orkiestry Kameralnej, z którą koncertował na polskich estradach oraz w Austrii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Czechach. Dyryguje również innymi orkiestrami filharmonicznymii dokonuje z nimi nagrań. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich, ZAiKS, Rady Artystycznej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, wieloletnim konsultantem artystycznym, jurorem w konkursach kompozytorskich, dyrygenckich i przeglądach zespołów artystycznych.Alfred Kasprzok

Szwajcaria/ Bazylea

Urodził się w 31.01.1937 roku w Chorzowie. Naukę gry na waltorni rozpoczął w wieku 11 lat w szkole muzycznej w Chorzowie w klasie waltorni Emila Wiśniowskiego. Po ukończeniu w 1951 roku chorzowskiej szkoły podstawowej wstąpił do Liceum Muzycznego w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie waltorni Adama Przybyły. W 1956 roku Alfred Kasprzok ukończył naukę w liceum i podjął studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kontynuował naukę pod kierunkiem Adama Przybyły. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1961 roku. Pracę zawodową Alfred Kasprzok rozpoczął w 1956 roku mając 19 lat. Został wtedy waltornistą Filharmonii Śląskiej. Od początku swojej pracy w katowickiej Filharmonii był I waltornistą tej orkiestry, grającym I głos zamiennie z Józefem Brejzą. Będąc już studentem Akademii Muzycznej Alfred Kasprzok wystąpił jako solista z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Śląskiej. W ramach koncertu, który uświetnił obchody jubileuszu Liceum Muzycznego w Katowicach, wykonał II i III część II Koncertu na róg Es - dur KV 417 W.A. Mozarta. W 1958 roku zakończył pracę w Filharmonii Śląskiej, zostając I waltornistą Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (obecnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach). Swoją pracę w graniu partii I waltorni dzielił początkowo z Adolfem Lepichem i Jerzym Naczyńskim, następnie z Józefem Brejzą, a później z Zygmuntem Halamskim. Będąc waltornistą WOSPR (NOSPR) Alfred Kasprzok dokonał wielu nagrań koncertów solowych między innymi: II Koncert na róg Es - dur KV 417, III Koncert na róg Es - dur KV 447 W.A. Mozarta, I Koncert na waltornię Es - dur op. 11 R. Straussa, Concertino op.94 C. Saint - Saensa oraz Koncert na waltornię i Symfonię Kameralną P. Hindemitha. Solista nagrywał pod batutą znakomitych polskich dyrygentów takich jak Jan Krenz czy Jerzy Semkow.  Jako solista Alfred Kasprzok wystąpił też na koncercie z towarzyszeniem WOSPR wykonując III Koncert na róg Es - dur KV 447 W.A. Mozarta oraz wraz z waltornistami z sekcji WOSPR Józefem Brejzą (I głos) Adamem Przybyłą (III głos) i Grzegorzem Sobotą (IV głos), wykonał partię II waltorni w Konzertstuck fur 4 horner und orchester F - dur op.86 R. Schumanna. Dokonał także wielu nagrań archiwalnych z towarzyszeniem fortepianu. W 1979 roku wraz z WOSPR, Alfred Kasprzok gościnnie dokonał też nagrania archiwalnego Koncertu na róg alpejski Leopolda Mozarta oraz ponownie II Koncertu na róg Es - dur KV 417 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do szerokiej działalności artystycznej Alfreda Kasprzoka należy również jego udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W 1956 roku zdobył III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Mozartowskim oraz wziął udział w konkursie organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży  w Moskwie. Zdobył także wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Praska Wiosna w 1962 roku. W związku ze znaczącymi osiągnięciami w grze na waltorni. Alfred Kasprzok dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W ramach stypendium kształcił się w Paryżu (Francja) w 1961 roku oraz w Zurychu (Szwajcaria) w 1966 roku. W czasie pobytu na stypendium w Szwajcarii, nawiązał kontakty  z orkiestą symfoniczną Basler Sinfonieorchester, w której wówczas pracował już Józef Brejza. Dowiedział się wówczas, że orkiestra ta poszukuje waltornisty. W ten sposób w 1967 roku Alfred Kasprzok na stałe zamieszkał w Szwajcarii.
Do jego obowiązków jako waltornisty Basler Sinfonieorchester nalezało wykonywanie partii III waltorni oraz pełnienie roli zastępcy pierwszych waltornistów - Jaroslava Kotulana i Józefa Brejzy. Jego kontrakt obejmował również granie na tubie wagnerowskiej oraz waltorni dyszkantowej. W orkiestrze symfonicznej Basler Sinfonieorchester Alfred Kasprzok pracował do 1993 roku. W Szwajcarii Alfred Kasprzok prowadził również działalność kameralną. Był członkiem kwintetu dętego, złożonego z muzyków Basler Sinfonieorchester oraz Orkiestry Radiowej z Baas sel. Zespół przez około 15 lat regularnie koncertował nie tylko na szwajcarskich, ale również niemieckich, francuskich oraz włoskich estradach muzycznych. Zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii Alfred Kasprzok prowadził działalność pedagogiczną. Rozpoczął ją od prowadzenia klasy waltorni w szkole muzycznej w Chorzowie. Po okresie pracy w tej szkole kształcił waltornistów w szkole muzycznej I i II stopnia w Bytomiu. Do grona jego absolwentów z tego okresu należą między innymi Marian Sadło - absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Adama Przybyły w 1969 roku, a później waltornista Opery Wrocławskiej oraz Piotr Nowara - również absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w 1970 roku. Będąc już waltornistą Basler Sinfonieorchester, Alfred Kasprzok prowadził klasę waltorni w Akademii Muzycznej w Bazylei w latach 1970-2002. Od 1970 roku uczy również w szkołach muzycznych w Lörrach i Waldhut w Niemczech.prof. Vladislav Maceček

Akademia Muzyczna w Ostrawie

Wykształcenie
1967 - 1973 Konserwatorium w Ostrawie
1975 - 1979 JAMU w Brnie

Przebieg zatrudnienia
1972 -1973 Orkiestra operowa SDO - muzyk
1973 - 1975 Orkiestra jazzowa AUS- VN - muzyk
1975 - 1982 Orkiestra operowa SDO - muzyk
od 1982 - JKGO - nauczyciel,
od 2001 r. funkcja kierownika wydziału instrumentów dętych
od 2007 - Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie - nauczyciel (pracownik nieetatowy)

Inna działalność pozazawodowa
od 1980 - członek Śląskiego kwintetu blaszanego, Śląskiego blaszanego zespołu
1976 - 1992 współpraca z Ostrawska Orkiestra Radiowa
1978 - 1994 współpraca z JFO

Udział w pracach jury konkursowych
2001, 2003, 2005, 2007 udział w jury w konkursie interpretacyjnym w grze na instrumentach blaszanych w Brnie w grze na puzonie (trombonie)

2004, 2005, 2006, 2007 udział w jury w konkursie - runda okręgowa Orlová
2007 udział w jury w krajowym konkursie Vysoké Mýto
1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 udział w jury w konkursie Karla Ditterse w Vidnavě.

 

Obecnie kończy pracę pod tytułem "Literatura puzonu", na podstawie której chce złożyć wniosek o otwarcie przewodu habilitacyjnego, starając się o uzyskanie tytułu naukowego docenta.
prof. Roman Gryń

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którą ukończył w roku 1983 na wydziale instrumentalnym - specjalność trąbka. Swoje umiejętności doskonalił u wybitnych pedagogów: Tiemofieja Dokshicera i Edwarda Tarra w Bayreuth. Jest on laureatem Konkursu Młodych Trębaczy w Pabianicach (1980) oraz Konkursu Gry na Trąbce w Gdańsku (1985). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1983 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1986-1988 pracował na stanowisku muzyka solisty w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a od roku 1986 do 2007 był solistą i kierownikiem grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. Ponadto współpracował z takimi orkiestrami, jak: Filharmonia Bałtycka, Szczecińska, Koszalińska, Toruńska Orkiestrą Kameralną, Capellą Bydgostiensis, Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Niemcy), Northamptonshire Conuty Youth Concert Band (Wielka Brytania). Z wyżej wymienionymi orkiestrami koncertował we wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Roman Gryń prowadzi również bardzo bogatą działalność solistyczną i kameralną. Jest współtwórcą zespołu kameralnego "Poznań Brass Quintet", wielokrotnie koncertował z zespołem "Tutti e Solo", z którym nagrał CD "Polski Barok". W swojej karierze artystycznej bardzo często koncertował z organami, występując z takimi artystami jak: J. Tumą (Czechy), M. Rostem (Niemcy), M. Hannulą (Finlandia), E. Karolak, S. Kamińskim, R. Hauptmanem, M. Dąbrowskim, B. Narlochem, R. Peruckim, J. Malanowiczem, A. Chorosińskim. Ponad to jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę trąbki pełniąc jednocześnie od 2002 roku funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu. Często zasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Prowadzi warsztaty i kursy interpretacji w zakresie muzyki orkiestrowej, kameralnej i solistycznej.prof. Igor Cecocho

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Jest absolwentem Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku (klasa prof. N. Wołkowa). W latach 1979-90 był solistom Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego w Mińsku, od 1986 po 1990 r. - wykładowcą w Białoruskiej Akademii Muzycznej. Laureat kilku konkursów trąbkowych. Od października 1990 r. objął prowadzenie klasy trąbki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a od 2006 r. w Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 1992-2006 był solistą Filharmonii Wrocławskiej. Prowadzi intensywną działalność solistyczną w kraju i za granicą, grając na trąbkach współczesnych i historycznych. Koncertował z towarzyszeniem większości polskich orkiestr symfonicznych i kameralnych (m.in. "Sinfonia Varsovia") pod batutą takich dyrygentów jak m. in.: Jerzy Maksymiuk, Robert Satanowski, Reinhard Seehafer (Niemcy), Larry Livingston (USA), Martin Hardy (Anglia), Nikolai Dyadiura (Ukraina), Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski i innych. Jako kameralista współpracował z takimi znakomitymi muzykami jak: Emma Kirkby, Crispian Steele-Perkins, Paul Esswood, Gillian Keith, Daniel Stabrawa, Andrzej Chorosiński, Jan Tomasz Adamus. Dokonał wielu solowych nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych. Jest prawykonawcą utworów kompozytorów współczesnych, prowadzi kursy mistrzowskie, wśród jego wychowanków są laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych.
prof. Magdalena Zawadzka
Alves-Silva
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

Ukończyła studia gry na puzonie w 1962 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (obecnie Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku). Pracuje tam od 1968 roku jako wykładowca a po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia (1975 r.) jako adiunkt, od 1983 r. jako docent. Od 1993 r. - prof. nadzwyczajny a od 1.02.2002 r. - profesor zwyczajny. Prowadzi klasę puzonu i tuby. Grała w zespołach kameralnych i w Orkiestrze Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz recitale solowe. Jej klasę ukończyło 39 absolwentów. Jest zapraszana jako juror konkursów krajowych i zagranicznych. Od 1983 roku jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Gdańsku.
adt Marek Medyński

Akademia Muzyczna im. G i K Bacewiczów w Łodzi

Urodził się w 1958 roku w Łodzi. Akademię Muzyczną w Łodzi ukończył w roku 1981 w klasie prof. Edwina Golnika i prof. Albina Gajęckiego. Od 1978 roku był pierwszym waltornistą w Orkiestrze Filharmonii Łódzkiej. W latach 1981- 1983 współpracował z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda i Tadeusza Strugały. W tym samym czasie koncertował z orkiestrą "Sinfonia Varsovia" pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. W latach 1983-1996 pracował w Orkiestrach: Filharmonii Krakowskiej oraz Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji brał udział w nagraniach szeregu programów z "Muzyką Mistrzów". Orkiestra ta akompaniowała w Peru jednemu z największych tenorów świata - Luciano Pavarottiemu, a także brała udział z koncercie w Castel Gandolfo dedykowanym Papieżowi Janowi Pawłowi II. Począwszy od 1986 roku stale współpracuje z Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego. Od 1991 roku do dnia dzisiejszego współpracuje z orkiestrą" Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z którą to orkiestrą - oprócz bogatej działalności koncertowej w Polsce i w Europie, co trzy lata - wspólnie akompaniuje uczestnikom Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Hanowerze. W 1996 roku powrócił do zespołu Filharmonii Łódzkiej, w której pełni rolę I waltornisty. W 1999 roku został zaangażowany do Polish Festiwal Orchestra Krystiana Zimermana, z którą odbył czteromiesięczne ogólnoświatowe tournee w największych salach koncertowych na świecie.Na swoim koncie ma szereg koncertów solowych jak również z Kwintetem Dętym "Camerata Pro Arte". Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1981 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Jednocześnie jest też nauczycielem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łodzi. W 2006 roku był Kierownikiem Artystycznym I Ogólnopolskiego Konkursu Waltornistów im. prof. Edwina Golnika w Łodzi.
adt Zdzisław Stolarczyk

Akademia Muzyczna w Krakowie

Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach (1981r.) w klasie puzonu prof. Romana Siwka.W 1978r. zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Puzonistów w Pabianicach. W 1979r. rozpoczął pracę w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na stanowisku puzonisty basowego oraz współpracę z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Narodowa, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia. Z orkiestrami tymi występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata pod batutą tak znanych dyrygentów jak: C.Abbado, L.Bernstein, G. Chmura, Sir Ch. Groves, K. Kord, K. Masur, L. Maazel, M.Roztropowicz, S. Skrowaczewski, J. Semkow, A. Wit i inni. Koncertuje jako solista i kameralista na estradach krajowych i zagranicznych (Kuba, Niemcy, Czechy). Spośród najważniejszych występów wymienić należy koncerty w ramach Festiwalu Młodzieży Świata w Hawanie, Festiwalu "Warszawska Jesień", Festiwalu Puzonowego w Warszawie i Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku. Od 1998r. prowadzi działalność pedagogiczną na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i IIst w Bielsku-Białej (1985r). Za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej, został uhonorowany m.in.: Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I st. Założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Puzonistów (2005r.) oraz członek International Trombone Association. Wielokrotny juror krajowych i międzynarodowych konkursów instrumentów dętych (Gdańsk, Brno, Czerniowce). Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do spraw awansów zawodowych nauczycieli.
prof. Ryszard Dudek

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Studia muzyczne ukończył w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w 1962 roku. Stopnie i tytuły naukowe zdobyte w dziedzinie sztuki muzycznej:
1968 - przewód kwalifikacyjny I stopnia;
1975 - przewód kwalifikacyjny II stopnia;
1987 - profesor nadzwyczajny;
1992 - profesor zwyczajny;
Funkcje pełnione w Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
1978-1981 - prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki;
1981-1987 - dziekan przez 2 kadencje w/w wydziału;
1990-1996 - dziekan przez 2 kadencje w/w wydziału;
1996-1999 - prodziekan w/w wydziału;
1999-2002 - dziekan w/w wydziału;
2002-2005 - prorektor ds. nauki;
2002-2006 - kierownik Katedry Dyrygentury;
Nagrody i odznaczenia 1996 - Nagroda ind. Ministra Kultury i Sztuki: za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne;
1972, 1979, 1997 - Nagrody Rektora Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie: za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno- wychowawczej;
1981, 1984, 1987, 1991 - Nagrody Rektora Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie: za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne;

Odznaczenia:

państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

resortowe:
Zasłużony Działacz Kultury (dwukrotnie)

Dorobek artystyczny:

prof. Ryszard Dudek prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą, jako dyrygent występował prawie we wszystkich filharmoniachwkraju oraz w Niemczech, we Francji, w Belgii, na Węgrzech i w Bułgarii. Od roku 1978 przez 15 lat Ryszard Dudek był etatowym I dyrygentem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie, z którą dokonał licznych nagrań muzyki symfonicznej, w tym wielu prawykonań muzyki polskiej.

Współpracował także z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Przez wiele lat w Akademii Muzycznej w Warszawie prowadził również Studencką Orkiestrę Symfoniczną, z którą wielokrotnie występował m.in. na Młodzieżowym Festiwalu Młodzieży Muzycznej w Bayreuth. Współpracował z Operetką Warszawską, gdzie pełnił funkcję kierownika muzycznego w prapremierze musicalu Lucjana Kaszyckiego Kwiat Paproci, a także z Teatrem Współczesnym, w którym dyrygował spektaklem Człowiek z La Manchy Mitcha Leigha. Od 1992 roku współpracuje z Polskim Teatrem Muzycznym - Warszawska Scena Operowa, z którym corocznie występuje w Niemczech i Szwajcarii jako dyrygent, prowadząc przedstawienia operowe: Jaś i Małgosia E. Humperdincka, Czarodziejski flet W.A.Mozarta,a także operetkowe, m.in. Baron cygański i Zemsta Nietoperza J. Straussa. Ryszard Dudek, wielokrotnie był przewodniczącym jury na Międzynarodowym Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu. Dorobek pedagogiczny w swojej klasie dyrygentury wykształcił 42 dyrygentów, m.in. absolwentem klasy dyrygentury prof. zw. Ryszarda Dudka jest Janusz Powolny, laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów w Paryżu. Również inni absolwenci zajmują eksponowane stanowiska w życiu muzycznym w kraju i za granicą: Henryk Pisarek jest stałym dyrygentem w operze w Sydney (Australia), Dariusz Różankiewicz - kierownikiem muzycznym w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Tomasz Łaskarzewski - dyrygentem w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, najmłodszy absolwent, Michał Klauza - asystentem dyrygenta w Teatrze Wielkim w Warszawie; Włodzimierz Porczyński i Henryk Wierzchoń są nauczycielami akademickimi po przewodach artystycznych II stopnia, Barbara Sobolczyk - po przewodzie kwalifikacyjnym I stopnia zatrudniona jest w Akademii Muzycznej na stanowisku adiunkta.
Prof. Dudek był promotorem (opiekunem artystycznym) a także recenzentem w wielu przewodach kwalifikacyjnych I i IIstopnia w zakresie dyrygentury oraz recenzentem wielu prac magisterskich.
Sekretarz Jury
prof. Leon Markiewicz

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Urodzony w 1928 r. w Wilnie, studia muzyczne z zakresu pedagogiki i teorii muzyki odbył w PWSM w Katowicach uzyskując dyplom z odznaczeniem. Uzupełnił je dysertacją doktorską w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz habilitacją w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1984 r. uzyskał tytuł profesora sztuki muzycznej. Od początku swej działalności zawodowej związany jest z Akademią Muzyczną w Katowicach, w której kierował m.in. Katedrą Teorii Muzyki i Katedrą Edukacji Muzycznej (1981-2004). Od roku 1975 był prorektorem, zaś w latach 1979-81 - rektorem tej Uczelni. Od 1999 r. jest także profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. W jego dorobku znajduje się ponad 100 publikacji i rozpraw naukowych oraz ok. 300 recenzji muzycznych i artykułów publicystycznych, głównie z zakresu kultury muzycznej Śląska. Szereg prac poświęcił twórczości i osobowości Karola Szymanowskiego. Jest m.in. autorem źródłowych monografiioBolesławie Szabelskim - jednym z najwybitniejszych symfoników polskich, o Grzegorzu Fitelbergu - wybitnym dyrygencie i twórcy Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Karolu Stryi - długoletnim szefieorkiestryFilharmoniiŚląskiejiinicjatorze Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego, Zdenku Karolu Rundzie - zasłużonym dyrygencie orkiestr wojskowych i organizatorze życia muzycznego w niemieckich obozach oficerówpolskich, a ostatnio - o Michale Spisaku - jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskiego neoklasycyzmu. Uczestnik krajowych i międzynarodowych sesji naukowych, jest także popularyzatorem muzyki na koncertach, w radiu i telewizji. W latach 1987- 2003 Leon Markiewicz uczestniczył w organizacji kolejnych edycji Miedzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga jako dyrektor i sekretarz jury, a obecnie Honorowy Prezes Zarządu Muzycznej Fundacji tego Konkursu. Jest laureatem indywidualnych i zespołowych nagród Prezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury za twórczość dla dzieci i młodzieży, nagród Ministra Kultury I i II ST, Dorocznej Nagrody SPAM, nagrody Prezydenta Katowic; odznaczony m.in. Krzyżem OficerskimOrderuOdrodzenia Polski.Z- ca Sekretarza Jury

Dyrektor Artystyczny
prof. Zygmunt Tlatlik

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie fagotu prof. Wiktora Osadzina, uzyskując w roku 1965 dyplom z wyróżnieniem. Otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Dętych Zespołów Kameralnych w Katowicach w kategorii kwintetu (1963), III nagrodę na Konkursie Młodych Muzyków w Gdańsku (1966), brał ponadto udział w konkursach w Genewie (1967 - dyplom), Budapeszcie i Pradze.W latach 1961-1968 był I fagocistą Filharmonii Śląskiej w Katowicach, po czym rozpoczął trwającą do września 2007 r. pracę w tamtejszej Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie był I fagocistą a zarazem członkiem Kwintetu Dętego Polskiego Radia. Uczestniczył w ponad 70 tournees koncertowych po Europie, USA, Japonii, Brazylii, Korei Płd, Hongkongu, Tajwanie, Turcji, Libanie, Iranie, występując w wielu renomowanych salach koncertowych m.in. podczas prestiżowych festiwali muzycznych (np. Berliner Festwochen, Europa Musical w Monachium, Festival de Musica de Canarias, Prazske Jaro, Wien Modern, Music Protokoll w Gratzu). Grał pod batutą tak znakomitych dyrygentów jak: Bernstein, Mazur, Skrowaczewski, Zecchi. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Od ponad 25 lat jest pedagogiem a od 2002-2008 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Juror Akademickiego Konkursu Obojowo - Fagotowego w Sieradzu i Łodzi od 1996 r.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
proby.jpg509fe303d2e608277d21e2aaa686689c
publicznosc.jpgac7ae8f64e8d99b57886001900adf6a9
spisak statuetka.jpg253eeb55d96af2929d965264ce772f89
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0